Erkenningen en registraties

Jerphaas is erkend door twee beroepsverenigingen en een erkende onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs.

De eerste module van de opleiding familieopstellingen is erkend door het Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg op post-HBO niveau.

NVPA

Logo NVPA

Het NVPA is een beroepsvereniging met 1000+ leden. Elke therapeut heeft zijn eigen specialisme en vakgroep bij de NVPA. Voor Jerphaas is dat familieopstellingen & systemisch werken. De NVPA is opgericht in 1975 en richt zich op goed opgeleide therapeuten die zoeken naar waar het in het leven echt om gaat. Met professionele- en ervaringsdeskundigheid kijken naar de menselijke levensloop als zinvol gebeuren.

Erkenning door het NVPA betekent dat de sessies bij Jerphaas deels vergoed kunnen worden wanneer je aanvullend verzekerd bent. Kijk op de website van het NVPA voor een overzicht van de vergoedende verzekeraars.

CRKBO

logo CRKBO
Jerphaas is een onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) heeft Jerphaas beoordeeld en goed bevonden op: de kwaliteit van de organisatie, docenten, voorlichting, uitvoering, examinering, contracten, klachtenregeling en betalings- en leveringsvoorwaarden.

BPGZ

logo BPGZ
Jerphaas is lid van de Beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid Zorgverleners. Dit is een nieuw beroep en komt voort uit het Institute for Positive Health (IPH). De BPGZ en het IPH hebben als doel gezondheid, zelfredzaamheid, veerkracht en eigen regie van mensen te versterken, om zo ook de druk op de (reguliere) zorg te verlagen.

SKB

logo SKB
De eerste module van de opleiding familieopstellingen is erkend door het Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB) op post-HBO niveau.

RBCZ

logo RBCZ
Jerphaas is ook opgenomen in het HBO Kwaliteitsregister vakbekwame Therapeuten in de Complementaire Zorg, de RBCZ.